Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 1:2. Horní pruh je červený s bílým středovým křížem s rameny širokými třetinu šířky pruhu. Kříž je symbolem hlavního atributu sv. Máří Magdaleny, které je zasvěcen zdejší unikátní pozdně klasicistní kostel. Dolní pruh je modro – zeleně polcený. V modrém poli bílá hornická kladívka se zlatými topůrky, v zeleném tři žluté úly. Na dolním okraji žluté trojvrší, prostřední vrch vyšší. Trojvrší je symbolem hornictví a především

řádu Benediktinů, nejstaršího řádu v západní Evropě, který má ve znaku v modrém poli zlatý patriarší kříž na zlatém trojvrší. Tuto heroldskou figuru lze chápat také jako tzv. mluvící znamení, kdy figura nepřímo naráží na jméno lokality, v tomto případě na historický název Hory Čelákovské. Hornické kladívko a mlátek jsou symboly středověké těžby a tři včelí úly navazují na současný název obce, tedy Včelákov. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Znak plně respektuje podobu vlajky a opakuje ji.

Zeleno – modře polcený štít s červenou hlavou se stříbrným heroldským křížem a zlatým trojvrším v patě. Vpravo stříbrná hornická kladívka se zlatými topůrky, vlevo tři zlaté včelí úly.

Našemu městysi byla vlajka a znak udělena dne 26. května 2009 v Parlamentu České republiky.