Městys Včelákov leží na mírném návrší v nadmořské výšce 493 m. Ačkoliv první písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy je Včelákov jmenován jako farní ves litomyšlského biskupství, původní osídlení je mnohem staršího data. Předpokládá se, že toto území využívali již Keltové k získávání železné rudy. Ves byla založena patrně v rámci kolonizační činnosti podlažického kláštera. Vznikla jako hromadná ves kolem dolů. Ve středověku se zde těžila železná a sirná ruda, měď, olovo a stříbro. Těžba a zpracování zanikly definitivně v polovině 19. století. V tomto období měla ves školu, myslivnu, lom a obyvatelstvo se živilo kromě hornictví také zemědělstvím, těžbou dřeva a domácím tkalcovstvím. Koncem 19. století zde žilo takřka 600 obyvatel.

Včelákovu i okolní krajině dominuje pozdně klasicistní kostel sv. Máří Magdaleny vybudovaný v letech 1844 – 48, který nahradil původně gotický kostel. Malířskou dekoraci provedl o století později farář J. Kohel. Další sakrální památkou je barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1740 s ikonograficky netradičním řešením, kdy světec drží v ruce lebku. V obci zůstala dochována i původní roubená architektura a vodní mlýn čp. 5 ve Stříteži.

Okolí Včelákova je častým cílem našich i zahraničních turistů, kteří směřují do nedaleké osady Ležáky, vypálené roku 1942 nacisty. Památník stojící před kostelem dodnes připomíná zmařené životy ležáckých dětí.

Městys Včelákov tvoří ještě místní části Bystřice, Dolní Babákov, Hůrka, Příkrakov, Střítež a Vyhnánov. Bystřice vznikla v polovině 16. století jako osada pro zaměstnance hutí. Ves v romantickém zákoutí nad potokem Bystřičkou je zajímavá dochovanou původní zástavbou s řadou působivých roubených chalup. Dolní Babákov, o němž je zmínka roku 1713, je malebnou vsí s dominantou bývalého zámečku, nyní školy. Příkrakov a Vyhnánov se utvářely v polovině 16. století jako lánové vsi v členitém a lesnatém terénu, hromadná zástavba Stříteže je zasazena do mírného svahu nad potokem Ležák, jehož voda poháněla vodní mlýn. Dodnes nalezneme v jednotlivých obcích tradiční zděnou i roubenou architekturu.