Místní poplatky

  • Poplatek za svoz odpadu pro obyvatele s trvalým pobytem – 490 Kč, splatný do 30.4. alespoň první 1/2, do 30.6. druhá 1/2 poplatku
  • Poplatek za svoz odpadu za rekreační objekt – 540 Kč, splatný do 30.4. alespoň první 1/2, do 30.6. druhá 1/2 poplatku
  • Poplatek za držení psa – 100 Kč, splatný do 30.6.
  • Poplatek za rekreační pobyt splatný pololetně do 10.7. a 10.1.
  • Poplatek za odvádění a čistění odpadních vod  – pololetně do 31.1. a 31.7

Číslo bankovního účtu městyse Včelákov pro bezhotovostní platbu místních poplatků je 114 162 53 59/0800.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte od koho a za co je platba.

 

Aktuální znění příslušných vyhlášek naleznete v sekci vyhlášky – zde