S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2019 SE MĚNÍ SAZBA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

 –  PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM NA ČÁSTKU 550,-KČ ZA OSOBU A ROK

–  PRO OBČANY VLASTNÍCÍ REKREAČNÍ OBJEKT NA ÚZEMÍ MĚSTYSE VČELÁKOV NA ČÁSTKU 600,-KČ ZA OBJEKT A ROK.

SPATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA SVOZ ODPADU JE DO 30.4. daného kalendářního roku.

 

 

PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ DLE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK MĚSTYSE VČELÁKOV:

  • Poplatek za svoz odpadu pro obyvatele s trvalým pobytem – 490 Kč, splatný do 30.4. alespoň první 1/2, do 30.9. druhá 1/2 poplatku
  • Poplatek za svoz odpadu za rekreační objekt – 540 Kč, splatný do 30.4. alespoň první 1/2, do 30.9. druhá 1/2 poplatku
  • Poplatek za držení psa – 100 Kč, splatný do 30.6.
  • Poplatek za rekreační pobyt splatný pololetně do 10.7. a 10.1.
  • Poplatek za odvádění a čistění odpadních vod  – pololetně do 31.1. a 31.7

Číslo bankovního účtu městyse Včelákov pro bezhotovostní platbu místních poplatků je 114 162 53 59/0800.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte od koho a za co je platba.

 

Aktuální znění příslušných vyhlášek naleznete v sekci vyhlášky – zde