Sazby místních poplatků dle OZV městyse Včelákov platné od 1. 1. 2024

 –  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany s TRVALÝM POBYTEM činí  650,-KČ za osobu a rok.

–  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany vlastnící NEMOVITOST, ve které není trvale hlášená žádná fyzická osoba činí 700,-KČ za objekt a rok.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU  JE DO 30.4. daného kalendářního roku, případně polovina do 30.4. a druhá polovina do 30.9. daného kalendářního roku. 

 

 –  poplatek za psa pro občany s trvalým pobytem na území městyse Včelákov činí 100,- Kč za jednoho psa na rok a za každého dalšího psa také 100,- Kč.

SPLATNOST POPLATKU  JE DO 30.6 daného kalendářního roku.

 

  • číslo bankovního účtu městyse Včelákov pro bezhotovostní platbu místních poplatků je 114 162 53 59/0800.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte od koho a za co je platba.

 

Aktuální znění příslušných vyhlášek naleznete v sekci vyhlášky – zde