V roce 1998 vzniká povinnost obcí zřizovat jednotky požární ochrany. Ani nám se toto nařízení nevyhýbá.

Ve Včelákově vzniká JSDHO „jednotka sboru dobrovolných hasičů obce“. Je jmenován velitel jednotky, kterého schvaluje HZS ČR. Velitel má povinnost sestavit jednotku, zajistit proškolení, lékařské prohlídky, vybavení. To vše, je povinnost obce, jakožto zřizovatele financovat. V té době, se dávaly věci teprve do pohybu.

Jednotka městyse Včelákova začíná s vybavením Tatra 805, motorová stříkačka Smekal 1600 l. Tato velmi zastaralá technika nás bohužel limituje v dalším rozvoji. Nezbývalo, než se poučit z historie a vypracovat se tak, jako naši předci, kteří zakládali sbor od začátku. V průběhu dvaceti let se postupně začínáme orientovat. Vedení městyse si uvědomuje důležitost jednotky a jejího vybavení, naše ČHJ se ekonomicky zvedá a může si dovolit určité investice. Učíme se získávat dotace, vybudovali jsme si dobré jméno jako odměnu za naši dlouholetou a tvrdou práci. Dostáváme širokou důvěru a podporu vyšších distancí hasičů a vedení Pardubického kraje.

V den výročí 120 let hasičů na Včelákově je jednotka vybavena vozidly Mercedes 711 CAS 1.6 Z a Mercedes Sprinter TA – L2 Z, jehož stáří je neuvěřitelných 6 let. CAS 1.6 je cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 1600l/m. Ve vozidle je i vysokotlaké hašení, plovoucí čerpadlo, motorová pila, rozbrušovací adaptér, dva dýchací přístroje, elektrocentrála, osvětlovací jednotka, ručí nářadí žebříky a spousta vybavení i pro samotné hasiče.

Vozidlo TA – L2 Z, 4×4 Mercedes sprinter je technický automobil, vybavený sadou pro likvidaci obtížného hmyzu „ vysavač Stihl, speciální chemie a oblečení“, dále digitální elektrocentrála, motorová pila, žebříky a možností umístit i záchranářské lůžko se základním vybavením. Toto vozidlo disponuje i automatickým externím defibrilátorem Philips.

Jednotka má jedenáct členů, kteří se pravidelně účastní všech potřebných prohlídek, školení a vzdělávání nutných pro úspěšné působení u zásahů, které jsou velice různorodé.

Naše vozidla vyjíždějí na výzvu KOPIS nebo zřizovatele řádově 6 až 10 ročně,(krajské operační a informační středisko).

Jednotka má své zázemí v hasičské zbrojnici ve Včelákově, společně s Českou hasičskou jednotou. Všichni členové jednotky obce jsou zároveň členy ČHJ Včelákov.

Zde se musím pozastavit nad ČHJ a poděkovat jim za přístup hasičů ze Včelákova k Jednotce obce. V roce 2013 přispěla ČHJ obci na pořízení nového automobilu MB CAS 1.6, dvě stě tisíc korun, mnoho vybavení jako motorová pila, rozbrušovací agregát a v neposlední řadě AED v hodnotě čtyřicet tisíc korun.

Postupem času prošla i hasičská zbrojnice rekonstrukcí, kdy jsme vybudovali plně hodnotné zázemí pro hasiče a jejich techniku. Jednotka městyse momentálně disponuje strojním vybavením v celkové hodnotě kolem 1,5 mil Kč a zázemím, které těžko uvidíte u JPO III.