S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2019 SE MĚNÍ SAZBA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

 –  PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM NA ČÁSTKU 550,-KČ ZA OSOBU A ROK

–  PRO OBČANY VLASTNÍCÍ REKREAČNÍ OBJEKT NA ÚZEMÍ MĚSTYSE VČELÁKOV NA ČÁSTKU 600,-KČ ZA OBJEKT A ROK.