Místní poplatky na rok 2024

Sazby místních poplatků dle OZV městyse Včelákov platné od 1. 1. 2024

 

 –  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany s TRVALÝM POBYTEM činí  650,-KČ za osobu a rok.

 

–  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany vlastnící NEMOVITOST, ve které není trvale hlášená žádná fyzická osoba činí 700,-KČ za objekt a rok.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU  JE DO 30.4. daného kalendářního roku, případně polovina do 30.4. a druhá polovina do 30.9. daného kalendářního roku. 

 –  poplatek za psa pro občany s trvalým pobytem na území městyse Včelákov činí 100,- Kč za jednoho psa na rok a za každého dalšího psa také 100,- Kč.

SPLATNOST POPLATKU  JE DO 30.6 daného kalendářního roku.

 

  • číslo bankovního účtu městyse Včelákov pro bezhotovostní platbu místních poplatků je
  • 114 162 53 59/0800.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte od koho a za co je platba.

Akce na Včelákově – zima 2024

V lednu se v naší obci konala Tříkrálová sbírka a hasičský ples na Včelákově. V únoru proběhl dětský karneval na Vyhnánově a masopustní průvod na Včelákově. V pátek 1. března se od 18:00 konala v restauraci ČHJ výroční valná hromada. Členové ČHJ nás seznámili s finanční zprávou, s činností sboru v roce 2023 a s plánem akcí na rok 2024. V sobotu 2. března se na Vyhnánově konal hasičský ples, který pořádal SDH Příkrakov. (Pokračování textu…)

Ukliďme Česko

I letos se připojíme k celostátní akci „Ukliďme Česko“, která se uskuteční v sobotu 6. dubna. Sejdeme se v 8.30 h před školou. Těšíme se i na Vaši účast.

Místní poplatky na rok 2024

Sazby místních poplatků dle OZV městyse Včelákov platné od 1. 1. 2024

 –  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany s TRVALÝM POBYTEM činí  650,-KČ za osobu a rok.

–  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany vlastnící NEMOVITOST, ve které není trvale hlášená žádná fyzická osoba činí 700,-KČ za objekt a rok.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU  JE DO 30.4. daného kalendářního roku, případně polovina do 30.4. a druhá polovina do 30.9. daného kalendářního roku. 

 

 –  poplatek za psa pro občany s trvalým pobytem na území městyse Včelákov činí 100,- Kč za jednoho psa na rok a za každého dalšího psa také 100,- Kč.

SPLATNOST POPLATKU  JE DO 30.6 daného kalendářního roku.

 

  • číslo bankovního účtu městyse Včelákov pro bezhotovostní platbu místních poplatků je 114 162 53 59/0800.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte od koho a za co je platba.

Maškara 2024

V sobotu 10. 2. 2024 prošel Včelákovem masopustní průvod, kterého se zúčastnilo okolo 40 tradičních i netradičních masek. Nejdříve maškaru svým projevem uvítal a povolil starosta městyse Včelákov, následovalo společném focení a pak se vyrazilo za doprovodu Mrákotínky do včelákovských ulic. Průvod, kterému letos přálo slunečné počasí, začal v Dolním Babákově, pokračoval přes Včelákov a Bystřici. Vše skončilo porážkou kobyly po 16. hodině u včelákovské hospůdky.

(Pokračování textu…)