Vítání občánků 21. 5. 2022

V sobotu  21. května 2022 proběhl v nové zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček a písniček. Potom pan starosta J. Pejcha a místostarosta Mgr. R. Pacetti přivítali naše nové občánky. V 14:00 se do obřadní síně dostavili D. Novák a K. Vacková s dcerou Rozálkou a synem Matyášem a P. a J. Koskovi s dcerou Zuzankou. (Pokračování textu…)

Čarodějnice 2022

V sobotu 23. dubna postavila parta nadšenců s hromady dřeva, větví a klestí velkou hranici, aby se mohlo o týden později konat tradiční pálení čarodějnic na Včelákově. V sobotu 30. dubna 2022 bylo příjemné počasí a do Sušidel  přišlo velké množství návštěvníků. Čarodějnici vyrobili žáci prvního stupně pod vedením paní učitelky J. Pospíšilové. (Pokračování textu…)

Místní poplatky na rok 2022

Sazby místních poplatků dle OZV městyse Včelákov platné od 1. 1. 2022

 –  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany s TRVALÝM POBYTEM činí  550,-KČ za osobu a rok.

–  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany vlastnící REKREAČNÍ OBJEKT na území městyse Včelákov činí 600,-KČ za objekt a rok.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU  JE DO 30.4. daného kalendářního roku, případně polovina do 30.4. a druhá polovina do 30.9. daného kalendářního roku. 

 

 –  poplatek za psa pro občany s trvalým pobytem na území městyse Včelákov činí 100,- Kč za jednoho psa na rok a za každého dalšího psa také 100,- Kč.

SPLATNOST POPLATKU  JE DO 30.6 daného kalendářního roku.

 

  • číslo bankovního účtu městyse Včelákov pro bezhotovostní platbu místních poplatků je 114 162 53 59/0800.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte od koho a za co je platba.

Dětský karneval 2022

V sobotu 2. dubna 2022 se po roční covidové přestávce konal v pohostinství na Vyhnánově Dětský karneval. Organizátorem této tradiční akce pro děti byli členové SDH Příkrakov, kteří opět připravili sál, občerstvení a ceny do dětské tomboly. O soutěže se postarali žáci ze ZŠ Včelákov pod vedením Mgr. R. Pacettiho. (Pokračování textu…)