V sobotu 6. 1. se na Včelákově konala Tříkrálová sbírka 2018 pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče. Jednotlivé domy navštívili  tři koledníci: Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří přednesli tradiční koledu, popřáli všem pohodu a předali malý dárek. Se sbírkou v naší obci pomáhali tři skupiny koledníků. Na Včelákově se do sbírky zapojily dvě skupiny koledníků: malí králové Š. Suchý, L. Urban, J. Blažek (doprovod G. Beranová) a velcí králové J. Zavřel, K. Rouha, M. Kašpar (doprovod J. Pejcha) a celkem se vybralo 5 035 Kč. Sbírka probíhala také na Vyhnánově a Příkrakově: J. Remeš, J. Pavlů, A. Pavlů (doprovod M. Kropáčková), kde se vybralo 2 565 Kč. (Pokračování textu…)

Vánoční těšení v obecní knihovně

Sluncem prozářené odpoledne 7. prosince vonělo Vánocemi. V obecní knihovně se sešli malí i velcí, aby si na blížící se svátky připravili dekorace nebo malé dárečky. Vyráběli jsme ozdoby na stromeček z pedigu, svícny ze skleniček, malovali jsme dřevěné ozdoby a jako každý rok točili svíčky ze včelího vosku. Akce proběhla za podpory MAS Hlinecko a základní školy.

Obecní knihovna přeje čtenářům i nečtenářům krásné Vánoce a nový rok plný zdraví a pohody.

(L. Blažková)

Rozsvícení vánočního stromu na Babákách

V sobotu 2. 12. 2017  babákovští hasiči  už počtvrté rozsvěceli vánoční strom u kapličky. Všichni návštěvníci, kterých nebylo málo, si mohli zakoupit ve stánku nějakou  vánoční dobrotu nebo vánoční dekoraci. Opět nechyběl živý betlém s beránkem, pannou Marií a svatým Josefem.  Pro ty nejmenší byly  připraveny ve vyhřáté hasičárně  tvořivé dílny,  kde si děti mohly ozdobit vánoční perníčky, vytvořit  sněhuláka nebo namalovat vánoční svícen. Kolem páté hodiny došlo k očekávanému rozsvícení (Pokračování textu…)

Včelákovské adventní zpívání

V pátek 1. prosince 2017 se v kostele svaté Máří Magdaleny ukutečnilo již třetí Včelákovské adventní zpívání. Akci zahájil fanfárami žesťový kvintet dechové hudby Mrákotínka, který vystoupil i v dalším programu. V následujícím vystoupení žáci ZŠ Včelákov kromě zpěvu vánočních písní předvedli i své ztvárnění betlémského příběhu. V zaplněném kostele pak program pokračoval vystoupením muziky folklorního souboru Sejkorky ze Slatiňan a pěveckého sboru Bartoloměj z Bítovan. Krásným zakončením celého programu byl společný zpěv členů sboru a žáků včelákovské školy. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě zahájení adventu podíleli a také panu páteru Milanu Vrbiakovi, který celou akci podpořil.

Více fotografií naleznete dále v galerii.    (J. Prodělal) (Pokračování textu…)

Kouzelnické vystoupení

V pátek 24. 11. 2017 nás navštívil kouzelník  a iluzionista Magio z Letohradu. Akce se konala od 18.00 na sále včelákovské hospůdky. Na zajímavé představení plné iluzí a triků se přišlo podívat okolo 80 zvědavých diváků všech věkových kategorií. Během vystoupení, které  trvalo přibližně  hodinu a půl, hosté viděli velké množství kouzel např.  s kartami, penězi, kruhy, provazem nebo malou gilotinou. Pan Magio své vystoupení občas zpestřil vtipnou anekdotou a často k sobě na pódium zval malé, ale i velké (Pokračování textu…)

Vítání občánků 11. 11. 2017

Dne 11. listopadu 2017 v 14:00 proběhl v zasedací místnosti Úřadu městyse Včelákov slavnostní vítání nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením paní učitelky J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček s hudebním doprovodem. Potom pan starosta J. Pejcha přivítal naše nové občánky. Do obřadní síně se dostavili: Josef a Kamila Pavlů se synem Radovanem, Miroslav Novotný a Monika Valentová se synem Miroslavem, František a Hana Rouhovi se synem Františkem. Rodiče se zapsali do slavnostní knihy, děti dostaly dárky a naše malá slavnost byla ukončena slavnostním přípitkem. Všichni přejeme našim novým občánkům hodně zdraví a štěstí do života.     (Text R. Pacetti, foto J. Prodělal)

Halloween na Babákách

 V sobotu 28. 10. se konal 2. ročník  Halloweenu na Babákách.  Akce opět začínala v 15 hodin u místní hasičárny, která byla  vyzdobená v Halloween stylu. Pro malé a velké návštěvníky, kterých nebylo málo, byla připravena tvořivá dílna s dlabáním dýní, výrobou lucerniček a duchů. Před hasičárnou byl prodejní stánek s domácími výrobky na jejichž výrobě se podíleli nejen členové sboru, ale i někteří babákovští občané. K občerstvení místní připravili uzené klobásy, párek v rohlíku, dýňovou polévku nebo bramboráčky. Po setmění se mohli návštěvníci vydat na strašidelnou stezku plnou strašidel, náhrobních kamenů a nechyběla ani rakev, na konci stezky obdrželo každé dítě dárek. Babákovští hasiči  by chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli a samozřejmě i hostům za  výbornou atmosféru.
(R. Pacetti)