Čarodějnice 2019

Ve středu  30. dubna 2019 proběhlo na Včelákově tradiční pálení čarodějnic. Počasí bylo  příjemné a do Sušidel přišlo velké množství návštěvníků. Žáci z prvního stupně pod vedením paní učitelky J. Pospíšilové připravili čarodějnici, včelákovští hasiči postavili obrovskou hranici a připravili pro nás chutné pohoštění. (Pokračování textu…)

Ukliďme Česko na Včelákově.

V neděli 7. dubna 2019 se na Včelákově pohybovala skupinka lidí v oranžových vestách, která se zúčastnila akce Ukliďme Česko. Akci přes facebook svolal J. Coufal ml. ze dvou důvodů.  Prvním důvodem bylo, že se nemohl dívat na nepořádek po příkopech a druhým důvodem byla informace z rádia o akci, která se konala na území celé republiky.
(Pokračování textu…)

Jarní tvoření v knihovně

V pondělí 1. dubna jsme se v knihovně sešli, abychom vyzkoušeli novinku – tvoření z FIMO hmoty. Jedná se o materiál různých barev podobný moduritu, který se tvrdí zapečením v běžné troubě. S dětmi jsme z hmoty ozdobili rukojeti kávových lžiček, aby byly snídaně veselejší. (Pokračování textu…)

Ples a MDŽ na Vyhnánově

V sobotu 2. 3. 2019 skončila plesová sezóna na Včelákově. Během ledna až března se konaly tři plesy.  Poslední proběhl v pohostinství na Vyhnánově,  připravili ho dobrovolní hasiči z Příkrakova, k tanci hrála kapela Quattro a  během večera vystoupila taneční skupina Inn Keepers – irské tance. Ples měl opět výbornou úroveň, perfektní organizaci, bohatou tombolu a určitě většina hostů  odcházela spokojená. (Pokračování textu…)

Vítání občánků 2019

Dne 23. března 2019 v 14:00 proběhl v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček  a písniček s hudebním doprovodem. Potom pan starosta J. Pejcha přivítal naše nové občánky. Do obřadní síně se dostavili: P. Slavík a M. Novotná se synem Václavem, R. Kašpar a P. Dopitová s dcerou Annou. (Pokračování textu…)

Výroční valná hromada ČHJ

V pátek 1. března 2019 se konala na sále v hospůdce ČHJ Výroční valná hromada. Sál byl zaplněn nejen včelákovskými hasiči, ale na akci se dostavili hosté z Hlinska, Krásného, Miřetic nebo Příkrakova. Finanční zprávu za rok 2018 podal J. Pejcha, činnost našich hasičů za rok 2018 shrnul ve svém projevu Jan Zavřel a se sportovní činností sboru nás seznámil K. Rouha. Dalším bodem programu bylo představení plánu akcí na rok 2019, novým členem jednotky se stala N. Coufalová a J. Pejcha seznámil přítomné s přípravou oslav k výročí 120 let sboru, které proběhnou v obci na začátku července.  (Pokračování textu…)

Pozvánka na akci obecní knihovny „JARNÍ TVOŘENÍ“

Obecní knihovna Včelákov

si vás dovoluje pozvat na akci

Jarní tvoření

pondělí 1. dubna 15:00 – 16:30 v knihovně (budova ZŠ)

Co nás čeká:

  • zdobení kávových lžiček FIMO hmotou
  • malování dřevěných velikonočních zajíčků

S sebou nic nepotřebujete, veškerý materiál zajistí knihovna.

Akce probíhá v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Letak – Jarni tvoreni