Život po koronavirové krizi se opět vrátil na Včelákov. Dne  26. června 2021 proběhl po dlouhém roce v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček. Potom pan starosta J. Pejcha a místostarosta Mgr. R. Pacetti přivítali naše nové občánky. V 14:00 se do obřadní síně  dostavili R. Kammel a K. Kachyňová s dcerou Kátií a Z. Bureš a S. Mihulková se synem Kristiánem. V 14:30 se do obřadní síně dostavili M. a E. Suchánkovi s dcerou Amálkou, Z. a A. Zemanovi s dcerou Anežkou a D. a I. Horníkovi se synem Adamem.  V 15:10 se do obřadní síně dostavili D. a D. Kendzierských se synem Eduardem a F. a H. Rouhovi s dcerou Gabrielou. Rodiče se zapsali do slavnostní knihy, děti dostaly dárky a naše velká slavnost byla ukončena slavnostním přípitkem. Všichni přejeme našim novým občánkům a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí do života.  (R. Pacetti)