Druhý prázdninový týden ožila ztichlá škola dětským jásotem. Díky získání dotace MŠMT od MAS Hlinecko jsme tady mohli pořádat letní kemp pro všechny účastníky zdarma, včetně zajištění svačin a oběda.

Program byl napěchován aktivitami: zdobili jsme porcelánové hrnečky, malovali na kšiltovky, pekli pizzu, zpívali s kytarou. Nesmělo chybět sportování venku i v tělocvičně: vybíjená, stolní tenis, florbal, přehazovaná, střelba ze vzduchovky, vodní klouzačka a spousta pohybových her a soutěží. Zařadili jsme i činnosti podporující spolupráci a dobré vztahy mezi dětmi a také kvízy, hádanky a úkoly vyžadující přemýšlení a práci s informacemi. Vyjeli jsme na dva výlety, poprvé do ZOO Jihlava, podruhé do Slatiňan na zámek, Kočičí hrádek a rozhlednu Bára. Tábor jsme zakončili stylově táborákem s opékáním buřtů.

Přihlásilo se nám 35 dětí, z velké většiny žáci naší školy. Přišly však i děti, které k nám teprve nastoupí do šesté třídy. Díky táboru se nenásilně seznámily se školou, budoucími spolužáky a učiteli dříve než prvního září.

Úspěch tábora dokazují nejen mnohé pozitivní reakce dětí i rodičů, ale také stoprocentní účast po celou dobu konání.

Poděkování posíláme M. Dostálové, P. Gregorové a L. Slaninové za vynikající kuchyni, J. Kučerové za kurz první pomoci, J. Coufalovi, L. Doležalovi a F. Rouhovi za hasičskou techniku, kolegům za výpomoc u náročnějších aktivit. Díky patří i dětem, že ke všem aktivitám přistupovaly s takovým nadšením. Bylo to prima!

Fotografie z tábora si můžete prohlédnout na webových nebo facebookových stránkách školy:

https://web.zsvcelakov.cz/

https://www.facebook.com/zsvcelakov/

Za ZŠ Včelákov L. Blažková, R. Pacetti, J. Pokorná a J. Pražanová