Jaro a léto ve Včelákově opět ovlivnila situace kolem koronakrize, ale po určité době se do obce zase vrátil kulturní, společenský a sportovní život. Vše začalo v neděli 20. června, když se u našeho pomníku zastavila skupina běžců a cyklistů. V této skupině byli také dva běžci ze Včelákova pan D. Blažek a jeho syn J. Blažek. Jednalo se o 32. ročník silničního štafetového běhu Kladno-Lidice-Včelákov-Ležáky. V sobotu 26. 6. se konalo Vítání občánků, 

při kterém jsme do naší obce přivítali K. Kammelovou, K. Bureše,  A. Suchánkovou,  A. Zemanovou, A. Horníka, G. Rouhovou a E. Kiendzierského. Na začátku července proběhla sbírka materiálu pro obce na Moravě postižené ničivým tornádem. Občané Včelákova a OÚ darovali humanitární pomoc za desítky tisíc do Moravské Nové Vsi. Největší poděkování patří Z. Kudláčkovi za nařezání vazby na střechu, J. Teplému za tesařinu, J. Coufalovi a M. Štverákovi za pomocné práce a panu starostovi J. Pejchovi za odvoz materiálu a řízení celé akce. Druhý prázdninový týden se konal Letní kemp pro 35 zájemců z řad žáků naší školy. Díky získání dotace MŠMT od MAS Hlinecko mohla naše ZŠ tento kemp pořádat pro všechny účastníky zdarma. V pátek 23. 7. se konala pouťová zábava, připravená hasiči ze Včelákova. Do Sušidel dorazilo přes 130 platících návštěvníků, k tanci hrála skupina Kašpar a nálada byla výborná až do ranních hodin. V neděli se na včelákovském náměstí konala tradiční pouť. V sobotu 14. 8. jste mohli navštívit Letní kino na Včelákově. Do Sušidel dorazilo několik desítek příznivců starých pohádek a filmů.  Od 20.30 hod. nám pan Ing. Petr Buňata  pustil hlavní film večera Ecce Homo Homolka. Vstupné bylo dobrovolné a veškerý výdělek (6200 Kč) byl věnován lidem z Moravské Nové Vsi. V sobotu 21. 8. se konal volejbalový turnaj Memoriál F. Boháče a F. Janáčka, zúčastnila se ho čtyři družstva a na 1. místě skončili borci z Hlinska Megagalaktici. V pátek 17. září se hrálo okresní kolo ve volejbale. Včelákovští vyhráli 3:0 nad týmem z Heřmanova Městce. Nohejbalový turnaj Sušidla Cup 2021 se konal v sobotu 18. září. Do Sušidel přijelo 8 týmů a na 1. místě skončil včelákovský rodák J. „Gejza“ Zavřel s týmem z Vítanova. Velkých změn se opět dočkala naše škola. Na II. stupni došlo k vymalování tříd a k položení lina na chodbách. Během léta byl také opraven rybník v Dolních Babákách. U obecního úřadu byl postaven nový plot a za úřadem přístřešek pro obecní techniku. U čističky odpadních vod byla vybudována kalová koncovka. Dále pokračoval čilý stavební ruch v naší obci. V červnu se narodil O. Kašpar, v červenci V. Ivanič a v září se narodili bratři M. a J. Malinovi. V červenci si své ano řekli K. A. Randlová a R. Diviš a v srpnu  E. Chvojková a L. Princ. Zlatou svatbu v červnu oslavili V. a M. Červinkovi a v červenci J. a H. Půlpánovi. Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví.   (R. Pacetti)