V sobotu 18. února 2023 se konal v pohostinství na Vyhnánově Dětský karneval. Organizátorem této tradiční akce pro děti byli členové SDH Příkrakov, kteří nazdobili sál, připravili občerstvení a velmi pěkné ceny do dětské tomboly. O soutěže a zábavu se postarali žáci ze ZŠ Včelákov pod vedením Mgr. R. Pacetti. Karneval začal po 14.00 a o zajištění hudebního doprovodu se postarala včelákovská kapela BeeBand (P. Horáčková, M. Blažek a P. Lorenc). Děti si mohly zatancovat, zacvičit, zazpívat a zasoutěžit v různých disciplínách. Během soutěží se konala bohatá dětská tombola. Karneval skončil po 17:00 a podle pořadatelů se ho zúčastnilo přes 100 šikovných dětí v různých maskách. Poděkování patří SDH Příkrakov, žákům ze ZŠ Včelákov a jejich rodičům, BeeBandu a sponzorům, kteří podpořili tuto výbornou akci.