V sobotu 15. června 2024 se v Sušidlech uskutečnilo odložené Zábavné odpoledne ve Včelákově. Tentokrát nám počasí přálo a akci navštívilo přibližně 70 dětí s dospělým doprovodem. Pro všechny byl připraven pestrý program s řadou soutěží o hodnotné ceny. Návštěvníci si mohli zastříkat na kužely z hasičského auta (J. Coufal ml.), zastřílet ze vzduchovek (J. Coufal st.) nebo se podívat na sportovní areál z plošiny našeho stroje Manitou (F. Rouha ml.). O hudbu se postaral J. Pejcha ml. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě programu podíleli: OÚ Včelákov a sponzorům za zajištění cen, současným a bývalým žákům naší školy (D. Vrběcký, Š. Brázda, J. Vokáček, M. Malina, M. Jeřábek, A. Prodělalová, E. Pacetti, L. Jeřábková, V. Tomková, K. Tomková), kteří pod vedením  R. Pacetti jednotlivé soutěže organizovali a p. u. J. Pražanové za přípravu tvořivých dílniček. Starosta J. Pejcha nám připravil dobroty z udírny a J. Pejcha ml., M. Rouha, M. Štverák se postarali o dodržování pitného režimu během celého dne. Letošní zábavné odpoledne se díky všem organizátorům opět vydařilo a děti se mohou těšit na další v příštím roce. (R. Pacetti)