Malování na textil

Obecní knihovna Včelákov si vás dovoluje pozvat
na akci nejen pro děti

MALOVÁNÍ NA TEXTIL

středa 24. října od 15:00 do 16:30

v knihovně (budova ZŠ)

Co s sebou?

  • věc, kterou budete zdobit (tričko, ubrus, povlak na polštář, prostírání – vše nejlépe bavlněné)
  • štětec
  • pracovní oblečení

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A STROMŮ ROSTOUCÍCH MIMO LES

Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.“

Odečty vodoměrů a studní

Od úterý 26.6.2018 po celý zbytek týdne bude probíhat zápis stavu vodoměru a studní pro potřeby vyúčtování stočného za 1. pololetí 2018. Stavy vodoměrů bude zapisovat zaměstnankyně obecního úřadu paní Hana Němečková.