Příměstský tábor na ZŠ Včelákov

Druhý prázdninový týden ožila ztichlá škola dětským jásotem. Díky získání dotace MŠMT od MAS Hlinecko jsme tady mohli pořádat letní kemp pro všechny účastníky zdarma, včetně zajištění svačin a oběda.

Program byl napěchován aktivitami: zdobili jsme porcelánové hrnečky, malovali na kšiltovky, pekli pizzu, zpívali s kytarou. Nesmělo chybět sportování venku i v tělocvičně: vybíjená, stolní tenis, florbal, přehazovaná, střelba ze vzduchovky, vodní klouzačka a spousta pohybových her a soutěží. Zařadili jsme i činnosti podporující spolupráci a dobré vztahy mezi dětmi a také kvízy, hádanky a úkoly vyžadující přemýšlení a práci s informacemi. Vyjeli jsme na dva výlety, poprvé do ZOO Jihlava, podruhé do Slatiňan na zámek, Kočičí hrádek a rozhlednu Bára. Tábor jsme zakončili stylově táborákem s opékáním buřtů. (Pokračování textu…)

Vítání občánků

Život po koronavirové krizi se opět vrátil na Včelákov. Dne  26. června 2021 proběhl po dlouhém roce v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček. Potom pan starosta J. Pejcha a místostarosta Mgr. R. Pacetti přivítali naše nové občánky. (Pokračování textu…)

Štafeta Kladno-Lidice-Ležáky 2021

V neděli 20. 6. 2021 se u našeho pomníku zastavila skupina běžců a cyklistů. V této skupině byli také dva běžci ze Včelákova pan D. Blažek a jeho syn J. Blažek. Jednalo se o 32. ročník silničního štafetového běhu Kladno-Lidice-Včelákov, který se koná k uctění památky hrdinů Heydrichiády.  Na Včelákov štafeta dorazila po 9. hodině, u pomníku běžce přivítal starosta obce J. Pejcha, který připojil za naší obec stuhu na štafetový kolík, ředitel školy Mgr. J. Prodělal a místostarosta obce Mgr. R.  Pacetti. Zástupci štafety se uklonili u pomníku, položili kytici a pokračovali v běhu na Ležáky.  (R. Pacetti)