V sobotu 5. 1.  2019 se na Včelákově konala Tříkrálová sbírka 2019 pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče. Jednotlivé domy navštívili  tři koledníci: Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří přednesli tradiční koledu, popřáli všem pohodu a předali malý dárek. Se sbírkou v naší obci pomáhali tři skupiny koledníků. Na Včelákově se do sbírky zapojily dvě skupiny koledníků:  Š. Suchý, L. Urban, J. Blažek (doprovod E. Beranová) a A. Slanina, L. Slanina, D. Gregorová (doprovod V. Beranová). Sbírka probíhala také na Vyhnánově a Příkrakově: J. Remeš, J. Remeš, J. Paulů (doprovod M. Remešová). Celkem se v naší obci vybralo 10 067 Kč.

V oblasti Chotovic, Hlinska a Skutče bylo rozpečetěno celkem 246 úředně zapečetěných pokladniček. Výtěžek Tříkrálové sbírky činí 960 939 Kč. Finanční přispění do zapečetěné kasičky bylo dobrovolné a bude použito především pro potřeby Oblastní charity: na rozšíření Domu sv. Josefa v Chotovicích, na realizaci humanitárních projektů v zahraničí (projekty v Indii) nebo na pomoc při mimořádných situacích. Oblastní charita děkuje za ochotu při organizování Tříkrálové sbírky a finanční přispění do sbírky.   (R. Pacetti)