V neděli 19. 2. 2019 se konal v pohostinství na Vyhnánově dětský karneval. Organizátorem této tradiční akce pro děti byli  členové SDH Příkrakov, kteří připravili sál, občerstvení a ceny do dětské tomboly. O soutěže se postarali žáci ze ZŠ Včelákov pod vedením Mgr. R. Pacetti. Karneval začal v 14.00 a o hudební doprovod se postarali DJ Petr s DJ Honzou. Děti mohly opět tancovat, soutěžit v různých disciplínách a během soutěží se konala oblíbená dětská tombola. Karneval skončil okolo 16:30 a podle pořadatelů se ho zúčastnilo přes 80 dětí. Poděkování patří SDH Příkrakov, žákům ze ZŠ Včelákov, P. Pavlíkovi za ozvučení karnevalu a sponzorům, kteří podpořili tuto tradiční akci.  (R. Pacetti)