V pátek 1. března 2019 se konala na sále v hospůdce ČHJ Výroční valná hromada. Sál byl zaplněn nejen včelákovskými hasiči, ale na akci se dostavili hosté z Hlinska, Krásného, Miřetic nebo Příkrakova. Finanční zprávu za rok 2018 podal J. Pejcha, činnost našich hasičů za rok 2018 shrnul ve svém projevu Jan Zavřel a se sportovní činností sboru nás seznámil K. Rouha. Dalším bodem programu bylo představení plánu akcí na rok 2019, novým členem jednotky se stala N. Coufalová a J. Pejcha seznámil přítomné s přípravou oslav k výročí 120 let sboru, které proběhnou v obci na začátku července.  (R. Pacetti)