V sobotu 8. června 2019 se v Sušidlech uskutečnilo tradiční Zábavné odpoledne ve Včelákově. V příjemném počasí akci navštívilo přibližně 150 návštěvníků z toho přes 60 dětí, pro které byl připraven pestrý program s řadou soutěží o hodnotné ceny, skákací hrad (byl zdarma zapůjčen od pořadatelů  včelákovské pouti) nebo se mohly projet na koních Aničce a Korym z ranče „U Pokyho“ z Oldřetic. Hasiči z ČHJ Včelákov ukázali návštěvníkům vozový park naší jednotky, návštěvníci si mohli zastřílet ze vzduchovek, zahrát si přehazovanou na hřišti nebo se podívat na sportovní areál z výšky 7 metrů z plošiny našeho stroje Manitou. Po 15. hodině přišlo do Sušidel  překvapení v podobě postavy maxipsa Fíka. O hudbu se postaral DJ Honza. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě programu podíleli: OÚ Včelákov za zajištění cen a sponzorů, současným a bývalým žákům základní školy, kteří pod vedením Mgr. R. Pacetti jednotlivé soutěže organizovali, hasičům za obsluhu u udírny a za dodržování pitného režimu během dne. Zábavné odpoledne skončilo po 17. hodině. Letošní rybářské závody a zábavné odpoledne se díky všem organizátorům opět vydařily a děti se mohou těšit na další v příštím roce. (R. Pacetti)