V sobotu 6. července 2019 se konaly Oslavy 120 let od založení hasičstva na Včelákově. Celá akce začala v 8.30 na včelákovském náměstí slavnostním položením věnců u pomníku ležáckých dětí a na místním hřbitově. V 9.30 se konala slavnostní mše v kostele sv. Máří Magdalény, kterou sloužil pan páter Milan Vrbiak. Od 10.30 patřilo náměstí hasičské technice. Všichni hosté si mohli prohlédnou zajímavou ukázku historických kousků až po nejnovější hasičský vozový park. Po dvanácté hodině se konal společný přesun hasičů, techniky a návštěvníků přes Včelákov do sportovního areálu Sušidla, kde hasičské oslavy dál pokračovaly slavnostním nástupem, soutěží v požárním útoku (muži, ženy, děti) a ukázkami činnosti hasičů a IZS. Po 13. hodině se do Sušidel přijeli podívat hejtman Pardubického kraje Judr. M. Netolický a pan Ing. B. Bernášek, radní zodpovědný za oblast školství. Pan hejtman se dokonce úspěšně zúčastnil hasičských závodů a zkusil si roli strojníka v našem týmu. Po vyhlášení výsledků začala taneční zábava, o kterou se postarala kapela MAT4. Během dne nás svými tóny doprovázela kapela Mrákotínka. Poděkování patří členům ČHJ Včelákov v čele s panem starostou J. Pejchou za přípravu této náročné akce, všem dobrovolníkům za zajištění bezproblémového chodu oslav, Mgr. J. Prodělalovi, který nafotil celý průběh slavnosti, štědrým sponzorům a všem návštěvníkům, kteří přišli tuto vydařenou akci podpořit.       (R. Pacetti)