Dne 12. října 2019 v 14:00 proběhl v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Jako první přivítal nové občánky, jejich rodiče a pozvané hosty starosta obce J. Pejcha. Po jeho projevu následovalo vystoupení žáků ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček a písniček s hudebním doprovodem. Do obřadní síně se dostavili: Jaromír a Miroslava Kašparovi se synem Lukášem, Marek Šibal a Kristýna Pecinová se synem Matějem. Rodiče se zapsali do slavnostní knihy, děti dostaly dárky a naše malá slavnost byla ukončena slavnostním přípitkem. Všichni přejeme našim novým občánkům hodně zdraví a štěstí do života.