Život po koronavirové krizi se pomalu vrací i na Včelákov. Dne  27. června 2020 v 14:00 proběhl v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček a písniček. Potom místostarosta Mgr. R. Pacetti přivítal naše nové občánky. Do obřadní síně se dostavili: P. Novotný a M. Dušková s dcerou Kristýnou, M. Fiala a J. Urbanová s dcerou Miluší. Rodiče se zapsali do slavnostní knihy, děti dostaly dárky a naše malá slavnost byla ukončena slavnostním přípitkem. Všichni přejeme našim novým občánkům hodně zdraví a štěstí do života.