Vážení občané,

místní poplatky za svoz SKO a ze psa se nemění a zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020.

Místní poplatek za svoz SKO pro trvale bydlící je 550,- Kč za osobu

Místní poplatek za svoz SKO pro chataře a chalupáře je 600,- Kč za objekt

Místní poplatek ze psa je 100,- Kč za jednoho psa

Poplatky můžete zaplatit v pokladně obecního úřadu nebo na účet u České spořitelny č. 1141625359/0800, VS číslo popisné, do textu Vaše jméno a předmět platby.