V sobotu 23. dubna postavila parta nadšenců s hromady dřeva, větví a klestí velkou hranici, aby se mohlo o týden později konat tradiční pálení čarodějnic na Včelákově. V sobotu 30. dubna 2022 bylo příjemné počasí a do Sušidel  přišlo velké množství návštěvníků. Čarodějnici vyrobili žáci prvního stupně pod vedením paní učitelky J. Pospíšilové. Včelákovští hasiči připravili chutné pohoštění a postarali se o bezpečný průběh celé akce. Na stavbě hranice se podíleli J. Coufal ml., F. Rouha ml., K. Rouha ml., M. Rouha, L. Borovec, M. Štverák, S. Pirner, M. Malina a M. Malinský. Všem patří naše poděkování. (R. Pacetti)