V sobotu  21. května 2022 proběhl v nové zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček a písniček. Potom pan starosta J. Pejcha a místostarosta Mgr. R. Pacetti přivítali naše nové občánky. V 14:00 se do obřadní síně dostavili D. Novák a K. Vacková s dcerou Rozálkou a synem Matyášem a P. a J. Koskovi s dcerou Zuzankou. V 14:30 se do obřadní síně dostavili P. a S. Kolbabovi se synem Samuelem a M. Novotný a M. Valentová s dcerou Marikou.  V 15:00 se do obřadní síně dostavili R. Kašpar a P. Dopitová se synem Ondřejem a  P. Slavík a M. Novotná s dcerou Klárou. Rodiče se zapsali do slavnostní knihy, děti dostaly dárky a naše velká slavnost byla ukončena slavnostním přípitkem. Všichni přejeme našim novým občánkům a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí do života.  (R. Pacetti)