V sobotu 11. června 2022 se po dvou letech v Sušidlech uskutečnilo tradiční Zábavné odpoledne ve Včelákově. V příjemném počasí akci navštívilo přes 80 dětí s dospělým doprovodem. Pro všechny byl připraven pestrý program s řadou soutěží o hodnotné ceny. Nejmenší návštěvníci si mohli zařádit ve skákacím hradu, který byl zdarma zapůjčen od pořadatelů včelákovské pouti. Hasiči z ČHJ Včelákov ukázali návštěvníkům vozový park naší jednotky, návštěvníci si mohli zastřílet ze vzduchovek, zahrát si přehazovanou na hřišti nebo se podívat na sportovní areál z výšky 7 metrů z plošiny našeho stroje Manitou. O hudbu se postaral DJ Honza. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě programu podíleli: OÚ Včelákov za zajištění cen a sponzorů (ČHJ Včelákov, M-silnice, Tatra mléko, Autodoprava Boháč, Autodoprava APA, P. Víšek a Instav Hlinsko), žákům a učitelům základní školy, kteří pod vedením Mgr. R. Pacetti jednotlivé soutěže organizovali, hasičům za obsluhu u udírny a za dodržování pitného režimu během dne. Zábavné odpoledne skončilo po 17. hodině. Letošní rybářské závody a zábavné odpoledne se díky všem organizátorům opět vydařily a děti se mohou těšit na další v příštím roce.