V sobotu 3. června 2023 se v Sušidlech uskutečnilo tradiční Zábavné odpoledne ve Včelákově. V příjemném počasí akci navštívilo přibližně 70 dětí s dospělým doprovodem. Pro všechny byl připraven pestrý program s řadou soutěží o hodnotné ceny.

Nejmenší návštěvníci si mohli zařádit ve skákacím hradu, který byl zdarma zapůjčen od pořadatelů včelákovské pouti. Hasiči z ČHJ Včelákov ukázali návštěvníkům vozový park naší jednotky, návštěvníci si mohli zastřílet ze vzduchovek, zahrát si přehazovanou na hřišti nebo se podívat na sportovní areál z výšky 7 metrů z plošiny našeho stroje Manitou. O hudbu se postaral J. Pejcha ml. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě programu podíleli: OÚ Včelákov a sponzorům za zajištění cen, žákům a učitelům (J. Pražanová a L. Blažková) naší základní školy, kteří pod vedením  R. Pacetti jednotlivé soutěže organizovali, hasičům za obsluhu u udírny a za dodržování pitného režimu během celého dne. Zábavné odpoledne skončilo po 17. hodině. Letošní rybářské závody a zábavné odpoledne se díky všem organizátorům opět vydařily a děti se mohou těšit na další v příštím roce.  (R. Pacetti)

Foto z akce naleznete v galerii zde