V sobotu 27. dubna postavila parta nadšenců z hromady dřeva, větví a klestí velkou hranici, aby se mohlo 30. dubna konat tradiční pálení čarodějnic na Včelákově. V úterý včelákovskou čarodějnici zachránil silný vítr, ale v pátek 3. května svému osudu neunikla. Po oba dny výborná atmosféra, parádní občerstvení a do Sušidel dorazilo pokaždé velké množství návštěvníků. Symbolickou čarodějnici vyrobili žáci prvního stupně pod vedením paní učitelky J. Pospíšilové. Včelákovští hasiči se postarali o bezpečný průběh celé akce. Na stavbě hranice se podíleli OÚ Včelákov a M. Štverák, J. Zavřel, J. Coufal ml., F. Rouha ml., K. Rouha ml., M. Rouha, O. Doležal, L. Borovec, R. Louvar, V. Burian, Z. Zeman, J. Mertlík a R. Pacetti. Všem patří naše poděkování. (R. Pacetti)