V sobotu 25. května se ve včelákovské hospůdce konal třetí Turnaj v Prší. Začalo se ve 14:00 a turnaje se zúčastnilo celkem 36 hráčů. Na prvním místě skončil J. Marini, na druhém F. Rouha ml. a na třetím P. Sodomka. Poděkování patří V. Burianovi a R. Louvarovi za perfektní organizaci celého turnaje, obsluze, ČHJ Včelákov a sponzorům. Čtvrté kolo se bude konat v listopadu. (R. Pacetti)