Vítání občánků

Život po koronavirové krizi se pomalu vrací i na Včelákov. Dne  27. června 2020 v 14:00 proběhl v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček a písniček. Potom místostarosta Mgr. R. Pacetti přivítal naše nové občánky. (Pokračování textu…)

Jaro na Včelákově

I když se během koronavirové krize na Včelákově zastavil společenský, kulturní a sportovní život, tak na jaře proběhlo v naší obci několik velkých změn. Na začátku března se výrazně změnil vzhled parkánu na náměstí. Staré a silně narušené kaštany musely být z bezpečnostních důvodů pokáceny. Následně se provedla výsadba čtyř nových stromů a byla opravena zídka na parkánu. (Pokračování textu…)

Úspěchy včelákovského atleta Jakuba Blažka

J. Blažek od uvolnění opatření v souvislosti s COVID19 absolvoval dvě atletická setkání. První dne 1. 6. 2020, kdy se v jednom okamžiku sešli na všech atletických oválech závodníci z celé ČR. Jakub v kvalitně obsazeném závodu nastoupil k disciplínám na 150 m a 300 m. V obou zvítězil v osobních rekordech 300 m – 39,96 s a 150 m – 18,19 s. V sobotu 13. 6. 2020 se postavil v disciplíně na 60 m za atletické družstvo Slatiňany ve Svitavách. (Pokračování textu…)