Vítání občánků 2019

Dne 23. března 2019 v 14:00 proběhl v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček  a písniček s hudebním doprovodem. Potom pan starosta J. Pejcha přivítal naše nové občánky. Do obřadní síně se dostavili: P. Slavík a M. Novotná se synem Václavem, R. Kašpar a P. Dopitová s dcerou Annou. (Pokračování textu…)

Výroční valná hromada ČHJ

V pátek 1. března 2019 se konala na sále v hospůdce ČHJ Výroční valná hromada. Sál byl zaplněn nejen včelákovskými hasiči, ale na akci se dostavili hosté z Hlinska, Krásného, Miřetic nebo Příkrakova. Finanční zprávu za rok 2018 podal J. Pejcha, činnost našich hasičů za rok 2018 shrnul ve svém projevu Jan Zavřel a se sportovní činností sboru nás seznámil K. Rouha. Dalším bodem programu bylo představení plánu akcí na rok 2019, novým členem jednotky se stala N. Coufalová a J. Pejcha seznámil přítomné s přípravou oslav k výročí 120 let sboru, které proběhnou v obci na začátku července.  (Pokračování textu…)

Pozvánka na akci obecní knihovny „JARNÍ TVOŘENÍ“

Obecní knihovna Včelákov

si vás dovoluje pozvat na akci

Jarní tvoření

pondělí 1. dubna 15:00 – 16:30 v knihovně (budova ZŠ)

Co nás čeká:

  • zdobení kávových lžiček FIMO hmotou
  • malování dřevěných velikonočních zajíčků

S sebou nic nepotřebujete, veškerý materiál zajistí knihovna.

Akce probíhá v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Letak – Jarni tvoreni

Karneval na Vyhnánově 2019

V neděli 19. 2. 2019 se konal v pohostinství na Vyhnánově dětský karneval. Organizátorem této tradiční akce pro děti byli  členové SDH Příkrakov, kteří připravili sál, občerstvení a ceny do dětské tomboly. O soutěže se postarali žáci ze ZŠ Včelákov pod vedením Mgr. R. Pacetti. Karneval začal v 14.00 a o hudební doprovod se postarali DJ Petr s DJ Honzou. Děti mohly opět tancovat, soutěžit v různých disciplínách a během soutěží se konala oblíbená dětská tombola. (Pokračování textu…)

Včelákovská maškara 2019

V sobotu 9. 2. 2019 prošel Včelákovem masopustní průvod, kterého se zúčastnilo okolo 40 tradičních i netradičních masek. V příjemném počasí nejdříve maškaru uvítal starosta městyse Včelákov a po společném focení se vyrazilo do včelákovských ulic. Průvod začal v Dolním Babákově, pokračoval přes Včelákov, Bystřici a vše skončilo porážkou kobyly v podvečerních hodinách u včelákovské hospůdky. Letošní maškaře se podařilo vykoledovat okolo 22 000 Kč. Vybrané prostředky budou použity na materiální zajištění maškary, pohoštění, zaplacení doprovodné muziky a dopravu.

(Pokračování textu…)