Zábavné odpoledne 2024

V sobotu 15. června 2024 se v Sušidlech uskutečnilo odložené Zábavné odpoledne ve Včelákově. Tentokrát nám počasí přálo a akci navštívilo přibližně 70 dětí s dospělým doprovodem. Pro všechny byl připraven pestrý program s řadou soutěží o hodnotné ceny. Návštěvníci si mohli zastříkat na kužely z hasičského auta (J. Coufal ml.), zastřílet ze vzduchovek (J. Coufal st.) nebo se podívat na sportovní areál z plošiny našeho stroje Manitou (F. Rouha ml.). (Pokračování textu…)

Rybářské závody 2024

V sobotu 1. 6. 2024 se konal 12. ročník dětských rybářských závodů. I přes deštivé počasí se k nádrži „V Lázích“  dostavilo přibližně 10 malých rybářů s dospělým doprovodem, kteří dohromady chytili 6,6 metrů ryb. První místo obsadil M. Šibal (15 ryb, 224 cm), druhé místo L. Jeřábková (11 ryb, 199 cm) a na třetím místě skončil F. Boháč (10 ryb, 175 cm). (Pokračování textu…)

Čarodějnice 2024

V sobotu 27. dubna postavila parta nadšenců z hromady dřeva, větví a klestí velkou hranici, aby se mohlo 30. dubna konat tradiční pálení čarodějnic na Včelákově. V úterý včelákovskou čarodějnici zachránil silný vítr, ale v pátek 3. května svému osudu neunikla. Po oba dny výborná atmosféra, parádní občerstvení a do Sušidel dorazilo pokaždé velké množství návštěvníků. (Pokračování textu…)

Místní poplatky na rok 2024

Sazby místních poplatků dle OZV městyse Včelákov platné od 1. 1. 2024

 

 –  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany s TRVALÝM POBYTEM činí  650,-KČ za osobu a rok.

 

–  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany vlastnící NEMOVITOST, ve které není trvale hlášená žádná fyzická osoba činí 700,-KČ za objekt a rok.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU  JE DO 30.4. daného kalendářního roku, případně polovina do 30.4. a druhá polovina do 30.9. daného kalendářního roku. 

 –  poplatek za psa pro občany s trvalým pobytem na území městyse Včelákov činí 100,- Kč za jednoho psa na rok a za každého dalšího psa také 100,- Kč.

SPLATNOST POPLATKU  JE DO 30.6 daného kalendářního roku.

 

  • číslo bankovního účtu městyse Včelákov pro bezhotovostní platbu místních poplatků je
  • 114 162 53 59/0800.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte od koho a za co je platba.