Sazby poplatků za systém odpadového hospodářství platné pro rok 2023

Sazby místních poplatků dle OZV městyse Včelákov platné od 1. 1. 2023

 –  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany s TRVALÝM POBYTEM činí  650,-KČ za osobu a rok.

–  poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro občany vlastnící REKREAČNÍ OBJEKT na území městyse Včelákov činí 700,-KČ za objekt a rok.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU  JE DO 30.4. daného kalendářního roku, případně polovina do 30.4. a druhá polovina do 30.9. daného kalendářního roku. 

 

 –  poplatek za psa pro občany s trvalým pobytem na území městyse Včelákov činí 100,- Kč za jednoho psa na rok a za každého dalšího psa také 100,- Kč.

SPLATNOST POPLATKU  JE DO 30.6 daného kalendářního roku.

  • číslo bankovního účtu městyse Včelákov pro bezhotovostní platbu místních poplatků je
  • 114 162 53 59/0800.

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte od koho a za co je platba.

 

Adventní koncert na Včelákově

Po vydařeném sobotním podvečeru na našem náměstí se konala na Včelákově další povedená akce. V neděli 4. prosince se uskutečnil v kostele svaté Máří Magdaleny velmi pěkný adventní koncert v podání smíšeného sboru Jitro z Hradce Králové, který k nám přijel na pozvání p. A. Jindřichovské a p. A. Culkové. (Pokračování textu…)

Sraz čertů na Včelákově 2022

V sobotu 3. prosince 2022 se konal další Sraz čertů na Včelákově. Vše začalo po 17. hodině. Skupina několika čertů a andělů vyrazila v průvodu od základní školy na náměstí, kde na ně čekalo několik stovek zvědavých návštěvníků. Nejdříve pekelníci předvedli svou pekelnou show ve vytyčeném koridoru a přitom postrašili pár hříšných duší.

(Pokračování textu…)

Rozsvěcení stromu na Babákově 2022

V sobotu 26. 11. 2022  babákovští hasiči opět rozsvěceli vánoční strom u kapličky. Všichni návštěvníci si mohli zakoupit ve stánku nějakou vánoční dobrotu nebo dekoraci, u udírny obsluhoval čert s čerticemi a pro ty nejmenší byly  připraveny ve vyhřáté hasičárně  tvořivé dílny. Po šesté hodině došlo k očekávanému rozsvícení vánočního stromu, pak následoval barevný ohňostroj.

(Pokračování textu…)

Včelákovské adventní zpívání

V pátek 25. 11. 2022 se uskutečnilo po dvouleté pauze tradiční Včelákovské adventní zpívání 2022, které připravila Základní škola Včelákov ve spolupráci s Městysem Včelákov.  Akce se konala se svolením pana pátera P. Vtípila od 17:00 v kostele svaté Máří Magdaleny. Zpívání nám mělo připomenout příchod adventu, což je období čtyř neděl před vánočními svátky. (Pokračování textu…)