Dětský karneval v Příkrakově

Včera se na Příkrakově konal tradiční Dětský karneval a vyšel opět na jedničku. Členové SDH Příkrakov připravili sál, občerstvení a tombolu. Hudební doprovod zaštítil včelákovský BeeBand a o zábavu se postarali žáci pod vedením R. Pacettiho. Podle pořadatelů přišlo na karneval okolo 70 dětí. Všem patří velké poděkování. (Pokračování textu…)

Tříkrálová sbírka 2024

V sobotu 6. 1. 2024 se na Včelákově konala Tříkrálová sbírka 2024 pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče. Jednotlivé domy navštívili  tři koledníci: Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří přednesli tradiční koledu a popřáli všem pohodu do nového roku. Se sbírkou v naší obci pomáhaly čtyři skupiny koledníků. Na Včelákově se do sbírky zapojily dvě skupiny koledníků: E. Ročňáková, A. Ročňáková, L. Seifertová (doprovod E. Beranová, J. Modráček), Š. Sokol, D. Kašpar, V. Vodvárka (doprovod L. a V. Vodrážkovi) a vybralo se 7 330 Kč. Sbírka probíhala také na Vyhnánově, Příkrakově a ve Stříteži: J. Remeš, E. Haanová, M. Kropáčková (doprovod M. Remešová), zde se vybralo 1980 Kč. Na Babákově sbírku zorganizovaly L. Harantová a H. Jindřichovská a vybraly 2 470 Kč.

(Pokračování textu…)

Adventní koncert 2023

Dva týdny po vydařeném pátečním zpívání v kostele se konala na Včelákově další parádní akce. V neděli 17. prosince se uskutečnil v kostele svaté Máří Magdaleny další adventní koncert v podání Pěveckého sboru dětí a dospělých z Chrasti a širého okolí. Koncert se konal pod záštitou pana faráře P. Vtípila a sbor k nám přijel na pozvání OÚ Včelákov. Vystoupení začalo v 16. hodin. Přítomné přivítal pan starosta J. Pejcha, potom se slova ujala paní A. Šmejdová a provázela nás celým programem. (Pokračování textu…)

Včelákovské adventní zpívání 2023

V pátek 1. 12. 2022 se uskutečnilo sedmé Včelákovské adventní zpívání 2023, které připravila Základní škola Včelákov ve spolupráci s Městysem Včelákov.  Akce se konala se svolením pana pátera P. Vtípila od 17:00 v kostele svaté Máří Magdaleny. Zpívání nám mělo připomenout příchod adventu, dobu rozjímání, dobročinnosti a duchovní přípravy na Vánoce.

(Pokračování textu…)

Sraz čertů na Včelákově

V sobotu 25. listopadu 2023 se konal Sraz čertů na Včelákově. Vše začalo po 18. hodině. Skupina několika čertů a andělů vyrazila v průvodu od základní školy na náměstí. Zde na ně čekalo plné náměstí zvědavých návštěvníků. Pekelníci předvedli ve vytyčeném koridoru svou pekelnou show, postrašili pár hříšných duší a lucifer vypisoval nové smlouvy s peklem. Nechyběla čertovská váha, ohnivé efekty ani pekelná muzika. Podvečerní dovádění pro malé a velké návštěvníky se povedlo opět na jedničku. Poděkování patří partě krampusáků z Proseče, OU Včelákov a ČHJ Včelákov za zorganizování této show. (R. Pacetti)