Vítání občánků 2023

V sobotu  13. května 2023 proběhl v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček a písniček. Potom pan starosta J. Pejcha a místostarosta R. Pacetti přivítali naše nové občánky.

(Pokračování textu…)

Čarodějnice 2023

V sobotu 29. dubna postavila parta nadšenců z hromady dřeva, větví a klestí velkou hranici, aby se mohlo další den konat tradiční pálení čarodějnic na Včelákově. V neděli nám přálo luxusní počasí a do Sušidel se dostavil neuvěřitelný počet malých a velkých návštěvníků. (Pokračování textu…)

Ukliďme Česko 2023

V pátek 31. března a v sobotu 1. dubna jsme v rámci akce UKLIĎME ČESKO uklízeli i v naší obci. Na Vyhnánově a Příkrakově proběhl úklid v pátek, v sobotu dopoledne se uklízelo na Včelákově. Vyčistili jsme náměstí, příkopy, okolí zastávek i cesty v lese. Všem účastníkům velmi děkujeme. (Pokračování textu…)