V neděli 23. 2. 2020 se konal v pohostinství na Vyhnánově dětský karneval. Organizátorem této tradiční akce pro děti byli členové SDH Příkrakov, kteří připravili sál, občerstvení a ceny do dětské tomboly. O soutěže se postarali žáci ze ZŠ Včelákov pod vedením Mgr. R. Pacetti. Karneval začal v 14.00 a o hudební doprovod se postaral DJ V. Kekula.

Děti mohly opět tancovat, soutěžit v různých disciplínách a během soutěží se konala dětská tombola. Karneval skončil okolo 17:00 a podle pořadatelů se ho zúčastnilo přes 90 dětí. Poděkování patří SDH Příkrakov, žákům ze ZŠ Včelákov, A.V.T. s P. Pavlíkem za ozvučení karnevalu a sponzorům, kteří podpořili tuto tradiční akci.  R. Pacetti)