V sobotu 29. února 2020 se od 18 hodin konala na sále v hospůdce ČHJ Výroční valná hromada. Sál byl zaplněn nejen včelákovskými hasiči, ale na akci se dostavili hosté z Hlinska, Krásného nebo Příkrakova. Finanční zprávu za rok 2019 podal J. Pejcha, činnost našich hasičů za rok 2019 shrnul ve svém projevu Jan Zavřel a se sportovní činností sborunás seznámil K. Rouha.
Starosta J. Pejcha také zhodnotil 120 oslavy  hasičského sboru, které proběhly v minulém roce a poděkoval všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci této náročné akce. Dalším bodem programu bylo představení plánu akcí na rok 2020 a diskuse přítomných hostů.