V sobotu 29. dubna postavila parta nadšenců z hromady dřeva, větví a klestí velkou hranici, aby se mohlo další den konat tradiční pálení čarodějnic na Včelákově. V neděli nám přálo luxusní počasí a do Sušidel se dostavil neuvěřitelný počet malých a velkých návštěvníků. Od 18. hodiny mohl začít rej čarodějnických masek, dobré zábavy a ochutnávka výborných klobásek. Děti dostaly od pořadatelů zdarma limonádu a párky, které si mohly opéct na menším ohništi u udírny. Hranice byla odborně zapálena po 20. hodině a o hodinu později oblohu nad Včelákovem rozzářil nádherný ohňostroj. Symbolickou čarodějnici vyrobili žáci prvního stupně pod vedením paní učitelky J. Pospíšilové. O chutné pohoštění a bezpečný průběh celé akce se postarali včelákovští hasiči. Na stavbě hranice se podíleli OÚ Včelákov a M. Štverák, J. Zavřel, J. Coufal ml., F. Rouha ml., K. Rouha ml., M. Rouha, I. Chvojka, O. Doležal, L. Borovec, R. Louvar, V. Burian, Z. Zeman, R. Pacetti. Všem patří naše poděkování.