V sobotu  13. května 2023 proběhl v zasedací místnosti OÚ Včelákov slavnostní zápis nových občánků do naší obce. Před pozvanými hosty vystoupili žáci ZŠ Včelákov, kteří si pod vedením p. uč. J. Pražanové a J. Pospíšilové připravili krátké pásmo básniček a písniček. Potom pan starosta J. Pejcha a místostarosta R. Pacetti přivítali naše nové občánky.

V 14.00 se do obřadní síně dostavili P. a J. Koskovi s dcerou Nelou a O. a B. Wassermandlovi se synem Vítem. V 14.30 se do obřadní síně dostavili J. Coufal a J. Burešová se synem Matějem a O. Stehno a L. Dostálová s dcerou Kristýnou. Rodiče se zapsali do slavnostní knihy, děti dostaly dárky a naše velká slavnost byla ukončena slavnostním  přípitkem. Všichni přejeme našim novým občánkům a jejich rodičům hodně zdraví a štěstí do života. (R. Pacetti)